سرشت کودک

سرشت مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است . سرشت انسان از 9ویژگی یا صفت مشخص تشکیل شده است. سطح فعالیت ،حواس پرتی ، شدت واکنش ،نظم و ترتیب ،پایداری ،آستانه ی احساس کنار آمدن با محیط یا ترک آن ،انعطاف پذیری و خلق و خو که این عوامل سه نوع سرشت را ایجاد می کند

آسان گیر ،دیر انس ،سخت گیر و بدقلقکودک آسان گیر :معمولا شاد ، پذیرای تجربه های جدید ،انعطاف پذیر وتا حدودی احساساتی هستند . عادت و رفتار منظم به خوبی در او ایجاد می شود بنابراین رفتارهای او تا حدودی قابل پیش بینی است . به راحتی چالشهای سه سالگی را پشت سر می گذارد و به خوبی قادر است با کودکان کم سن و سال کنار بیاید . این خلق و خو باعث محبوبیت آن ها نزد بزرگسالان می شود .به راحتی شراکت ورعایت نوبت را می آموزند. گاهی دوست دارد رییس باشد و گاهی اوقات از پیروی از دیگران راضی است . از بازی های پرجنب و جوش و آرام لذت می برد .
این نوع کودکان با تغییراتی که در محیط خانواده رخ می دهد (رفتن به مهد) خود را به
خوبی تطبیق می دهند .


کودک دیر انس :سطح فعالیت کند و آرامی دارد .با مواجه شدن با موقعیت جدید تمایل دارد خود را کنار بکشد . با سازگاری با محیط و اطرافیان کند است . در ابراز احساسات و هیجانات آهسته و دیر عمل می کند . شروع مهد کودک برای او یک چالش است ولی نباید امتناع کامل از مدرسه تلقی شود بلکه کودک در این سطح نیاز به زمان بیشتری دارد . این کودکان فقط به پذیرش نیاز دارند که والدین باید در اختیارشان قرار دهند .


کودک سخت گیر و بد قلق : کنار آمدن با این کودکان برای والدین یک چالش اساسی است . او فعال و حواس پرت است و با مواجه شدن با چیزهای جدید عقب نشینی می کند . ضرباهنگ (ریتم) جسمی او نامرتب است . دارای آستانه ی حسی پایینی است مثلا تحمل کمی دارند و زود عصبانی می شوند . این نوع کودکان پر شور و حرارت هستند . سرپرستی چنین کودکانی بسیار دشوار است . اگر در مشکلاتی که کودک ایجاد می کند صبر کنیم به افرادی بسیار خلاق و مدیرانی با کفایت تبدیل می شوند . والدین باید بین مشکلات سرشتی و مشکلات رفتاری تفاوت قایل شوند چون مقابله با هر کدام روش به خصوص مربوط به خود را می طلبد . محدودیت های ایجاد شده و
سایر روشهای انضباطی برای مشکلات رفتاری مناسب اند در حالی که مشکلات سرشتی نیازمند راهبردهای مدارایی هستند . کودکان سخت گیر و بد قلق به نظم و ترتیب مداوم نیز نیاز دارند . مقررات باید با ثبات قدم اعمال شود . گاهی سرشت کودک به والدین کمک می کند تا کودکان خود را به صورت افراد مستقل ببینند .

/ 0 نظر / 104 بازدید